Polar internacional logo Polar internacional
Srpski | English | Русский

Stolice za kafiće i restorane

Classic M (1005)

od 4.500 do 5.580 din

Junior (1010)

od 4.500 do 5.436 din

Lisa (1012)

od 4.500 do 5.652 din

Amy (1001)

od 4.680 do 5.616 din

Lisa Tutti Frutti (1021)

od 4.680 do 5.832 din

Petar (1025)

od 4.680 do 5.760 din

Classic XL (1006)

od 4.860 do 6.084 din

Lisa 2 (1013)

od 4.860 do 6.012 din

Edith (1008)

od 5.040 do 6.048 din

Lisa Fit (1017)

od 5.040 do 6.192 din

Apple (1002)

od 5.220 do 6.444 din

Dex (1007)

od 5.220 do 6.228 din

Melagoni (1024)

od 5.220 do 6.228 din

Sabrina (1030)

od 5.220 do 6.444 din

Rosse (1044)

od 5.400 do 6.408 din

Apple M (1003)

od 5.580 do 6.588 din

Lisa Round (1022)

od 5.580 do 6.732 din

Rob (1026)

od 5.580 do 6.732 din

Rosanna (1028)

od 5.580 do 6.444 din

Sarah (1031)

od 5.580 do 6.588 din

Square (1033)

od 5.580 do 6.732 din

Bora (1052)

od 5.760 do 6.768 din

Rosse R (1045)

od 5.760 do 6.912 din

Linn (1042)

od 5.940 do 6.804 din

Stapelbar (1048)

od 5.940 do 6.948 din

Lisa Boyd (1014)

od 6.120 do 7.272 din

Lisa Boyd R (1016)

od 6.120 do 7.272 din

Lisa Boyd Z (1015)

od 6.120 do 7.272 din

Lisa Fit Boyd (1018)

od 6.120 do 7.272 din

Lisa Fit Boyd R (1020)

od 6.120 do 7.272 din

Lisa Fit Boyd Z (1019)

od 6.120 do 7.272 din

H1 (1009)

od 6.300 do 7.380 din

Lisa XL Lux Chair (1050)

od 6.300 do 7.380 din

Suze Lux (1034)

od 6.300 do 7.380 din

Sarah XL (1049)

od 6.480 do 7.704 din

Linn Sem (1043)

od 6.660 do 7.668 din

Nicole Chair (1046)

od 6.660 do 7.668 din

Zoe (1037)

od 6.840 do 8.064 din

Ilse (1038)

od 7.020 do 8.100 din

Lilly (1011)

od 7.200 do 8.280 din

Taulon (1035)

od 8.100 do 9.324 din

Wacko (1036)

od 8.100 do 9.540 din

Romy (1027)

od 9.000 do 9.936 din

Rossanna Lux DPS (1029)

od 9.900 do 10.980 din

Shari (1032)

od 9.900 do 11.340 din

Cheese (1004)

od 10.080 do 11.664 din

Maurits (1023)

od 10.800 do 11.880 din

Miranda A Chair (1051)

od 10.800 do 12.096 din

Miranda Z (1061)

od 10.800 do 12.096 din

Kvadra K12 (1039)

od 11.700 do 12.780 din

Kvadra K59 (1040)

od 11.700 do 12.780 din